2019 Yılı

2019 Boğaziçi Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

 

2019 Birim Faaliyet Raporları

 

         Eğitim Fakültesi 

         Fen-Edebiyat Fakültesi

         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

         Mühendislik Fakültesi

 

         Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

         Yabancı Diller Yüksekokulu

 

         Atatürk Enstitüsü

         Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

         Çevre Bilimleri Enstitüsü

         Fen Bilimleri Enstitüsü

         Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

         Sosyal Bilimler Enstitüsü

         Fen Merkezler

         Sosyal Merkezler

 

         Genel Sekreterlik

         Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı

         İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

         Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

         Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

         Personel Daire Başkanlığı

         Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

             Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

         Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı