SPYBS PERSONEL

Sabire ÖZOĞUL
Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi Şube Müdürü
ozogulsa@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 77 87
Mustafa KÖŞKER
Memur
mustafa.kosker@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 77 86
Rukiye MACİT
Memur
rukiye.macit@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 67 21