SPYBS BİRİMİN GÖREVLERİ

PERSONEL

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

STRATEJİ PLANLAMA VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  • Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,

  • Amaç ve hedefleri oluşturmak üzere çalışmalar yapmak,

  • Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

  • Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

  • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

  • İdarenin stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

  • Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek,

  • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek,

  • İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

  • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

  • Kurum içi kapasite araştırması yapmak,

  • Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

  • Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

  • İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek,.

  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.