İKMK PERSONEL

Serdar FENER
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Şube Müdürü V.
serdar.fener@boun.edu.tr
Tel: (212) 359 46 86