İKMK İLETİŞİM BİLGİLERİ

PERSONEL

BİRİMİN GÖREVLERİ          

                                                                                            

 

Adres               :    Boğaziçi Üniversitesi

                             Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

                             İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

                             Şube Müdürlüğü

                             34342Bebek / İstanbul

Tel                   :    (212) 359 67 44

Faks                 :    (212) 287 99 69

E-mail             :    sgdb@boun.edu.tr