ANALİZ VERİLERİ

a

a

 

Durum analizi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda analiz ve değerlendirmeler yapılacaktır.

 

Kurumsal tarihçe

Mevzuat analizi

Üst politika belgeleri analizi

Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi

Paydaş analizi

Kuruluş içi analiz

Akademik faaliyetler analizi

Yükseköğretim sektörü analizi

Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi

 

Ana başlıklar altında belirlenen durum analizi ile ilgili olarak ilk adım olan “Neredeyiz?” sorusuna cevap aranacaktır. Hangi kaynaklara sahibiz, hangi yönlerimizin geliştirilmesi gerekir, Üniversite kontrolü dışında gelişen olumlu veya olumsuz durumların değerlendirilmesi, stratejilerimizin ve hedeflerimizin sağlıklı sonuçlandırılması bu sorunun cevabını verebilir.

 

Durum analizi yapılırken Üniversitemizdeki risk değerlendirme çalışmalarından da faydalanılması düşünülmektedir. Stratejik Plan Hazırlık sürecinde iç denetim ve dış denetim raporlarından da yararlanılacaktır. Birim Stratejik Plan Hazırlık Ekipleri durum analizlerinin hazırlanmasında aktif rol alacaktır.